MUZEJ
 

MARKO A. KOVAČIČ Dve zgodbi
NADJA ZGONIK
Laterna magica
BOGDAN LEŠNIK Ambi(val)enti Marka Kovačiča
BOGDAN LEŠNIK Prizori iz vsakdanjega življenja
JURIJ V. KRPAN Izgubljeni horizont
MARKO A. KOVAČIČ Zvezda?
RASTKO MOČNIK Ljubeči pogledi

 
   
 

MARKO A. KOVAČIČ Zvezda?

Do smrti njegovega veličanstva pravzaprav nisem kaj dosti razmišljal o zvezdi drugače kot v povezavi z režimom, v katerem sem živel. Nekako kot pop ikona vzhodnega bloka z mamo Rusijo kot nosilko izkušnje revolucije na čelu. No, ko se mi je simbol nekoliko izkristaliziral v uvidu človeškega mikrokosmosa in principa življenja, mi je stvar postala zanimiva. Pentagram in število pet se mi začneta prepletati z mojimi umetniškimi ambicijami (pet sob, pet televizorjev, pet vpadnic, petletke ...), moja zbirka pop ikon se medtem močno poveča in leta 96 z intenzivno predelavo, zdaj tako osovraženega simbola, zaključim skoraj stoletno obsesijo z idejo, ki se je materializirala z oktobrsko revolucijo, in se v naši ožji okolici končala s padcem berlinskega zidu.

Zvezda? petokraka kot simbol, ki je vezan na našo polpreteklo zgodovino, je likovno obdelana pop ikona - značka. Hkrati asocira in nostalgično predrami. Z odvzemanjem in dodajanjem likovnih prvin in elementov na sami podobi - zvezdi sem poizkušal preseči prvotno sporočilnost in namen. Če nas je izdala zgodovina, nam ravno tak odpor omogoča preživetje.

Razstavo posvečam vsem jakobincem, socialistom, anarhistom, umetnikom, ki so sodelovali v družbenih premikih.

(Marko A. Kovačič, Zvezda?, razstava v Galeriji Alkatraz, Metelkova mesto, Ljubljana, 1998)