IZGUBLJENE PODOBE
THE LOST IMAGES

 

MARKO A. KOVAČIČ Video

IGOR ŠPANJOL
Monitor pozna skrivnost
Monitor Knows the Secret

VIDEO DELA /
VIDEO WORKS
Razstava Ljubeči pogled -
Foto galerija /
Exhibition The Loving Sight-
Photo Gallery


Ljubeči pogled (info) 

CV & Bibliografija /
CV & Bibliography

do / until 1994


Internet portfolio - Marko A. Kovačič  Plastosi  www.markokovacic.orgMUZEJ
MUSEUM

MARKO A. KOVAČIČ Dve zgodbi Two Stories
NADJA ZGONIK
Laterna magica
BOGDAN LEŠNIK Ambi(val)enti Marka Kovačiča Ambi(val)ents of Marko Kovačič
BOGDAN LEŠNIK Prizori iz vsakdanjega življenja Visions of Ordinary Life
JURIJ V. KRPAN Izgubljeni horizont The Lost Horizon
MARKO A. KOVAČIČ Zvezda? Star?
RASTKO MOČNIK Ljubeči pogledi The Loving Sights


MARKO A. KOVAČIČ
STVAR 2 / THING 2

CIVILIZACIJA PLASTOSOV
THE CIVILISATION OF PLASTOS

Civilizacija Plastosov iz Katastropolisa The Plastos Civilisation from Catastropolis
MARKO A. KOVAČIČ Civilizacija Plastosov The Plastos Civilisation
BARBARA BORČIĆ
Plastosi. Zbirka o civilizaciji, ki je preživela katastrofo Plastos. A Collection On a Civilisation That Survived the Catastrophe
BOGDAN LEŠNIK Marko Kovačič: Katastropolis. Pred nami je preteklost Marko Kovačič: Catastropolis. Heading for the Past